Tips om uw facturen vlot te innen

May 13, 2021 | Onbetaalde facturen, Openstaande facturen

Openstaande facturen; Ieder bedrijf wordt er mee geconfronteerd. Maar liefst één factuur op drie wordt laattijdig betaald. Dan zijn er nog de vaak nodeloze discussies met de klant die bijvoorbeeld beweert dat hij de factuur niet ontvangen heeft. Laattijdige betalingen kosten geld en de eigen cash flow komt er door onder druk. Zeker wanneer u bepaalde handelsgoederen hebt voorgeschoten Een efficiënt debiteurenbeheer brengt dan ook – letterlijk – geld op.

Zou houdt u openstaande klantvorderingen optimaal onder controle

Het loont dus snel de moeite om uw intern debiteurenbeheer zo efficiënt mogelijk te organiseren om het aantal openstaande klantvorderingen optimaal onder controle te houden. In geval van wanbetaling is het uitbesteden van uw verdere debiteurenopvolging aan een professionele partner zeker de moeite waard.

U kan hiervoor bij Lawcom terecht. Door het feit dat Lawcom een advocatenkantoor is, liggen de slagingspercentages hoger dan bij een incassokantoor. Uw debiteur weet immers dat een advocaat de factuur zelf kan invorderen via de rechtbank, gaat vlugger over tot betaling om verdere gerechtskosten te vermijden.

Maar u kan zelf ook preventief te werk gaan. Hieronder enkele tips

 

1) Informeer u over uw toekomstige schuldenaar

Wie is uw klant. Als het gaat om een rechtspersoon, kunt u zijn solvabiliteit checken via openbare databanken. U kan ook Lawcom vragen een summier solvabiliteitsonderzoek doet naar uw klant zodat u weet of uw klant wel in staat is uw facturen te betalen.

2) Schep een degelijk contractueel kader

Stel algemene voorwaarden op die met zoveel mogelijk situaties rekening houden zodat u degelijk bent ingedekt. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op Lawcom.

3) Borgstelling

Als uw schuldenaar niet betaalt, kunt u zich eveneens richten tot de persoon die zich borg gesteld heeft om alsnog het verschuldigde bedrag te ontvangen. U kunt ook op voorhand een persoonlijke borgstelling vragen, bijvoorbeeld van de zaakvoerder van het bedrijf waarmee u contracteert; Dit is zeker aan te raden wanneer het om hogere bedragen gaat.

4) Vraag een voorschot

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een voorschot vragen aan uw klant. Zo kunt u overeenkomen dat u de diensten en/of producten niet levert als uw klant het voorschot niet betaalt.

 

Maar de belangrijkste stelregel is : Reageer snel! U hoeft niet de bank van uw klant te spelen.

Share This