Onbetaalde facturen

Er bestaan twee fases voor het invorderen: Minnelijke fase en gerechtelijke procedure

Onbetaalde facturen

We onderscheiden twee verschillende fases

We onderscheiden deze twee fases bij het invorderen van uw openstaande facturen: Minnelijke fase en gerechtelijke procedure. Lawcom, incassobureau gelegen te Brugge is uw specialist voor advies en ondersteuning.

Minnelijke fase

Dag 1: ontvangst dossier
Dag 2: aanmaning advocaat
Dag 10: strenge aanmaning advocaat

Dit parcours kan verlengd of verkort worden.

Advies facturen particulieren: bovengemeld of nog 1 of 2 brieven meer
Advies facturen ondernemingen : korter:

  • 1 advocaat
  • 1 gerechtsdeurwaarder

Waarom?

  • Sterke aanwijzing slechte solvabiliteit
  • Wie eerst zaait, eerst maait (in incassotermen: wie luidst roept, snelst ontvangt)

Gerechtelijke procedure

Dag 1 na minnelijke fase:

  • opstarten IOS-procedure indien debiteur niet betwist
  • Dagvaarding voor de rechtbank indien debiteur betwist

Dag 30 à 60:

  • PV van niet-betwisting en uitvoering
  • Vonnis en uitvoering

Bedragen: van € 50 tot…

Op aanvraag doen wij eerst een solvabiliteitsonderzoek voor ondernemingen.