Geen onbeperkte termijn op verzet meer voor de schuldenaar

Apr 19, 2023 | Invorderingen, IOS procedure

Sinds de invoering van de procedure voor Invordering van Onbetwiste Schulden (IOS-procedure) in 2016 hebben veel bedrijven kunnen profiteren van een snellere en goedkopere manier om, via een advocaat en gerechtsdeurwaarder, hun onbetaalde facturen in te vorderen. De traditionele gerechtelijke manier waarbij een rechter nog een vonnis moet uitspreken, nam veel tijd in beslag, en diende niet langer gevolgd te worden.

Toch had deze administratieve procedure één groot nadeel: de schuldenaar kon de uitvoering van de uitvoerbare titel nog steeds tegen houden door verzet aan te tekenen bij de bevoegde rechtbank, ook al waren reeds alle stappen van de procedure al doorlopen en was de schuld oorspronkelijk niet betwist.

 

Meer rechtszekerheid voor de schuldeiser

Op 1 januari 2023 trad de “Wet van 26 december 2022 tot hervorming van het statuut van de gerechtsdeurwaarders en andere diverse bepalingen” in werking, waarmee een verzetstermijn werd ingevoerd in het kader van de IOS-procedure.

De verzetstermijn houdt in dat het verzoekschrift op tegenspraak waarmee verzet kan worden aangetekend, voortaan binnen de maand na de betekening van het proces-verbaal van niet-betwisting moet worden ingesteld. Dit betekent dat de schuldenaar niet meer onbeperkt kan wachten met het aantekenen van verzet tegen de uitvoering van de uitvoerbare titel. De schuldeiser heeft hierdoor meer rechtszekerheid en kan erop vertrouwen dat de uitvoering van de uitvoerbare titel niet onverwacht zal worden geschorst.

Een belangrijke stap

De invoering van de verzetstermijn is een belangrijke stap vooruit in het creëren van meer rechtszekerheid voor schuldeisers. Hierdoor kan de IOS-procedure nog efficiënter worden ingezet om onbetaalde facturen in te vorderen en worden de rechtbanken ontlast. Het is daarom een positieve ontwikkeling voor het bedrijfsleven en een versterking van het Belgische gerechtssysteem.

Share This