Online incasso voor transparant en efficiënt incassobeleid

May 14, 2020 | In tijden van Covid19, Onbetaalde facturen

Onbetaalde rekeningen wilt u liefst zo snel mogelijk betaald zien. Via online incasso blijft u permanent en op transparante wijze op de hoogte van de stand van uw dossier. Volg uw openstaande facturen op vanop eender welke locatie

Onbetaalde rekeningen ziet u liefst zo snel mogelijk betaald. LAWCOM draagt als advocatenkantoor daarbij efficiëntie hoog in het vaandel en kan buigen op een ruime ervaring en een gespecialiseerd team.

Een doorgedreven informatisering vormt de sleutel voor ons efficiënt incassobeleid. Via ons performant online platform bieden wij u tal van voordelen om uw incasso en schulden zo efficiënt mogelijk in te vorderen.

De ontvangen betalingen worden direct gerapporteerd en alle informatie is in real-time en permanent beschikbaar.

Onze focus ligt daarbij op het optimaal ondersteunen van onze klanten in twee onderdelen van de externe invorderingsprocedure:

  • efficiënt en transparant beheren van de follow-up van de interactie met de debiteur en cliënt
  • efficiënte dataoverdracht van de facturatie

Vanuit het online incasso-platform wordt u automatisch geïnformeerd over de stand van zaken in het dossier en wordt alle gevoerde communicatie tussen de debiteur en het advocatenkantoor centraal bewaard. De ontvangen betalingen worden direct gerapporteerd en alle informatie is in real-time en permanent beschikbaar.

U kan op eenvoudige wijze uw dossier overmaken aan LAWCOM. De in te vorderen facturen worden online geüpload via het kantenportaal, waarna het traject wordt opgestart. Indien u geconfronteerd wordt met meerdere te innen facturen kan u ook een Excel-werkblad uploaden.

Bij beheer van uw vorderingen blijft u permanent en op transparante wijze op de hoogte van de stand van uw dossier, zonder dat u zich hoeft te verplaatsen en krijgt u regelmatig tussentijdse overzichten via ons rapporteringssysteem.

LAWCOM advocaten staat u graag bij tijdens uw volledige incassotraject. U vindt onze online incasso centraal in ons klantenportaal.

Share This