Blijf als schuldeiser niet te lang stil zitten

Oct 27, 2020 | In tijden van Covid19, Incassobeheer

De verjaring is een manier waarop een schuld kan tenietgaan. Een schuld kan tenietgaan door betaling, maar ook door verjaring. In dat geval kan de schuldeiser geen betaling meer vorderen van de schuldenaar omdat hij te lang gewacht heeft om zijn schuld op te eisen.

De bevrijdende verjaring

Bij de zogenaamde bevrijdende verjaring is de schuldenaar bevrijd van zijn betalingsverplichting na afloop van een bepaalde wettelijke termijn. De verjaring heeft als doelstelling rechtszekerheid te waarborgen bij zowel schuldeiser als schuldenaar. Het is dus zaak voor de schuldeiser om tijdig de betaling op te eisen bij zijn schuldenaar.

 

Wat is de verjaringstermijn

Algemeen verjaart een schuld na een periode van 10 jaar. Tot 10 jaar na het feit dat de schuld heeft doen ontstaan (bv de aankoop van een goed) kan de schuldeiser de betaling opeisen. Voor sommige zaken heeft de wetgever aparte verjaringstermijnen bepaald. De vorderingen van dokters en ziekenhuizen verjaren bijvoorbeeld al na 2 jaar. Facturen van hotelhouders al na zes maanden. Terugkerende facturen, zoals van water en elektriciteit verjaren na 5 jaar.

 

Een voordeel van een incasso advocaat

De verjaring kan gestuit worden. Dit betekent dat op het moment van de stuitingsdaad een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Een aangetekende ingebrekestelling kan zo een verjaring stuiten. De advocaat maant dan de schuldenaar aan om over te gaan tot betaling. Wanneer dit aangetekend tegen ontvangstbewijs gebeurt, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Wanneer daarentegen de schuldeiser zelf of een incassobureau dergelijke ingebrekestelling stuurt, heeft dit geen effect op de verjaring.

 

Waarom een incasso advocaat?

Met het oog op het beletten van de verjaring kan de incasso advocaat dus een belangrijke meerwaarde zijn voor de invordering van uw openstaande facturen.

Zelfs al wil u nog niet meteen het gerecht inschakelen, door tijdig een advocaat in te schakelen, kan u letterlijk tijd kopen die nodig is om facturen te innen.

Share This