Incasso advocaat

knowhow en transparantie tegen incassotarieven

Onbetaalde facturen

Waarom werken met incasso advocaten?

Niets is zo nefast voor de cashflow van uw bedrijf dan te moeten vaststellen dat een aantal klanten hun financiële verplichtingen niet nakomen. De troeven van LAWCOM als incasso advocaten zijn : knowhow en transparantie tegen incassotarieven. Op die manier helpen wij u uw cash flow te stimuleren én uw liquiditeitspositie te versterken.

Incasso advocaat

Waarom incasso advocaten en geen deurwaarder of incassobureau?

Het substantiële onderscheid tussen Lawcom en een incassokantoor of gerechtsdeurwaarderskantoor, ligt niet in de tarifering  maar in de knowhow, de uitstraling voor de klant en uiteindelijk het hogere slagingspercentage

  • Het slagingspercentage ligt hoger. Een debiteur betaalt sneller na een brief van een incasso advocaat dan van een incassokantoor

  • Incasso advocaten kunnen elk stadium van het invorderingstraject zelf behandelen, terwijl een incassobureau voor de gerechtelijke invordering een beroep moet doen op advocaten.

  • Een brief van een incassobureau komt vaak agressief over bij uw klant, terwijl een aanmaning vanwege een advocaat uw bedrijf een professionelere uitstraling geeft.

  • Incasso advocaten recupereren uw gelden via derdenrekeningen die onder controles staan van de Orde van Advocaten. Uw geld is uw geld, geen discussie.

  • Een advocaat houdt ook rekening met uw totale bedrijf en beschikt over de nodige expertise om inhoudelijk te antwoorden op de reacties van debiteuren
  • Een ingebrekestelling uitgaande van een advocaat stuit de verjaring. Uw invorderingsmogelijkheid wordt dus verlengd.

  • Een advocaat behandelt ook betwiste vorderingen en staat in voor de gerechtelijke procedure

  • Een advocaat heeft toegang tot het rijksregister, zowel in het kader van een minnelijke vordering als in het kader van een gerechtelijke invordering, zodat ze het adres van een debiteur kunnen opsporen

  • Een incasso advocaat kan zelf een solvabiliteitsonderzoek laten uitvoeren naar uw debiteur

  • Enkel een advocaat kan de IOS-procedure opstarten. De Wet kent de advocaat hierin een monopoliepositie toe.