Wat is incasso

De term incasso betekent letterlijk het ‘innen van geld’.

Simpel, eenvoudig en efficiënt

Laad hier uw onbetaalde factu(u)r(en) op.


  Wat is incasso

  Een duidelijke uitleg op de vraag: “wat is incasso”

  De term incasso betekent letterlijk het ‘innen van geld’ of het ‘innen van openstaande vorderingen’.

  In het handelsverkeer worden diensten geleverd tegen betaling, doorgaans tegen betaling van een welbepaald geldbedrag. Degene die de dienst (of goederen) levert heeft recht op betaling van de partij die de diensten of goederen ontvangt, de schuldenaar. Wanneer de schuldenaar niet betaalt, moet worden overgegaan tot incasso. Dan moeten de gelden worden geïnd.

  Een incassobureau, een advocaat of een deurwaarde?

  De dienstverlener of leverancier kan zelf overgaan tot incasso van de gelden die aan hem verschuldigd zijn. Hij kan ook beroep doen op een professional om zijn gelden te innen. Een incassobureau, een advocaat of een deurwaarder. Deze drie ‘categorieën’ mogen gelden innen in naam en voor rekening van derden, hun cliënten. Zij dienen aan diverse administratieve en deontologische regels te voldoen en moeten bij het innen van gelden rekening houden met diverse wetten.

  Hoe verloopt incasso?

  De incassoprocedure begint doorgaans met een zogenaamde ingebrekestelling. De schuldenaar wordt per brief/mail vriendelijk maar met aandrang aangemaand zijn schuld te voldoen. Wordt daarop niet gereageerd of niet overgegaan tot vrijwillige betaling, dan kan een gerechtelijke procedure worden opgestart.

  Dit kan enkel door een advocaat, die de schuldenaar dagvaardt om voor de rechtbank te komen. De rechter bekijkt het dossier en veroordeelt in betreffend geval de schuldenaar om te betalen in een vonnis.

  Dit vonnis wordt ook een ‘titel’ genoemd. Een ‘titel’ die de schuldeiser het recht geeft om de gelden daadwerkelijk te gaan innen wanneer de schuldenaar niet vrijwillig betaalt. De advocaat maakt het vonnis over aan de deurwaarder die de schuldenaar nog één maal aanmaant over te gaan tot betaling.

  Betaalt de schuldenaar nog steeds niet, dan kan worden overgegaan tot beslag op de goederen van de schuldenaar en uiteindelijk kan de deurwaarder deze goederen ophalen en verkopen. De opbrengst van de verkoop dient dan om de schuld te betalen.

  Stevige reputatie opgebouwd in incasso

  Lawcom heeft een stevige reputatie opgebouwd in incasso. Zo hebben we veel geïnvesteerd om de inningsprocedures transparant en efficiënt te laten verlopen. Onze klanten variëren van de eenmanszaak die occasioneel een factuur laat invorderen tot grote bedrijven die duizenden facturen per jaar moeten innen.

  Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

  Maria Van Bourgondiëlaan 33A
  8000 Brugge
  tel: +32 (0) 50 64 19 00
  fax: +32 (0) 50 64 19 01
  info [at] lawcom.be
  ON 0631.717.646