Incassotarieven

Een forfaitaire dossierkost + no cure no pay

Incassotarieven

Minnelijke of Gerechtelijke invordering: 1 tarief!

Wij maken bij onze incassotarieven geen onderscheid meer tussen de minnelijke fase of gerechtelijke fase. Wij hanteren één tarief : van aanmaning tot en met dagvaarding of het voeren van IOS-procedure.

Dit volgens het principe : een forfaitaire dossierkost + no cure no pay

Incassotarvieven

Welke tarieven kunt u vinden?

Lawcom incasso biedt twee opties van incassotarieven aan.

Standaardtarief

Er wordt een dossierkost van € 75 + 21% BTW aangerekend.

Verder wordt het ereloon als volgt berekend:

  • in geval van recuperatie : De van de debiteur gerecupereerde bedragen boven de hoofdsom (intresten, schadebeding, rechtsplegingsvergoeding, …) komen het kantoor toe als ereloon. Op dit ereloon is 21% BTW verschuldigd.
  • In geval recuperatie niet mogelijk blijkt wegens insolvabiliteit of faillissement van uw debiteur wordt slechts de dossierkost aangerekend van € 75 + 21% BTW.

U betaalt dus nooit meer dan € 75 + 21% BTW op het ereloon.

Offerte op maat

Indien er grote sommen moeten worden ingevorderd of er grote volumes aan in te vorderen facturen zijn (meer dan 100), kunt u contact opnemen met het kantoor. Wij komen dan langs om een offerte op maat te bespreken.

U komt dus nooit voor onaangename (financiële) verrassingen te staan. Wij kunnen u scherpe en concurrerende tarieven aanbieden omdat onze dienstverlening geautomatiseerd en efficiënt ingericht is.