Nieuwe stop op faillissementen: een vals gevoel van veiligheid

Dec 9, 2020 | Faillissement, In tijden van Covid19

Een nieuw moratorium op faillissementen goedgekeurd. De regering heeft vrijdag 6 november 2020 een nieuwe stop goedgekeurd dat zal eindigen op 31 januari 2021. De tekst gaat eerst naar de Raad van State en daarna naar de Kamer ter goedkeuring.

Bij de eerste coronagolf in maart voerde de regering-Wilmès al eens een moratorium op faillissementen in tot 17 juni, via het zogenaamde KB nr. 15. betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis van 24 april 2020. In de hoop dat de getroffen bedrijven hun tweede adem zouden vinden na de terugschroeving van de lockdownmaatregelen en om een stormloop op de rechtbanken te vermijden bood de overheid hen tijdelijk bescherming tegen faillissement, beslagen en ontbinding van overeenkomsten wegens wanbetaling. Daarna stelden de fiscus en de RSZ zich terughoudend op.

Ze respecteerden de facto een moratorium en luidden geen faillissementsprocedures in bij fiscale of sociale schulden.

Ook voor dit nieuw moratorium geldt deze bescherming enkel voor ondernemingen die nog niet in staking van betaling waren voor het invoeren van de maatregel en wiens continuïteit in het gedrang komt specifiek door de coronacrisis.

De oorzaak voor een faillissement moet de coronacrisis zijn

Het effect van het eerste moratorium is nog niet geëvalueerd, maar lijkt binnen de perken te blijven. In de eerste plaats omdat het moratorium niet algemeen is. Bedrijven die reeds in moeilijkheden waren of die niet kunnen aantonen dat de corona-crisis de oorzaak voor het faillissement is, kunnen geen beroep doen op de bescherming van het moratorium. Het valt bovendien te verwachten dat deze maatregel slechts een uitstel van executie is. Het is weinig waarschijnlijk dat de liquiditeit van veel ondernemingen al voldoende hersteld zal zijn tegen het einde van het moratorium om (alle) betalingsachterstanden aan te zuiveren. Op dat ogenblik zullen dan veel schuldeisers klaar staan om betaling te eisen. Schuldeisers die wellicht zelf ook met liquiditeitsproblemen kampen en dus weinig geduldig zullen ten aanzien van hun schuldenaars.

Een uitweg voor een faillisement: een herstelplan

Ondernemingen die hun continuïteit in het gedrang zien komen zouden dus beter niet wachten maar de koe bij de horens vatten. De procedure van de gerechtelijke reorganisatie (de voormalige WCO) kan dan een reële en duurzame uitweg bieden. Ondernemingen die tot deze procedure worden toegelaten, genieten namelijk voor een welbepaalde periode bescherming tegen hun schuldeisers en krijgen in die periode de kans om een herstelplan uit te werken. Dergelijk herstelplan focust op de gezondmaking van de onderneming en kan voorzien in een afbetalingsplan en zelfs aanzienlijke schuldvermindering voor de schulden uit het verleden.

Share This