Einde van de coronamaatregelen: geen bescherming meer tegen faillissement

Jul 9, 2020 | Faillissement, In tijden van Covid19

De dagvaarding in faillissement is een ultiem middel voor de schuldeiser om zijn debiteur tot betaling te dwingen. Was het niet dat de overheid in het begin van de “COVID-19 quarantaine” ingreep om bedrijven te beschermen tegen het faillissement. Sinds 18 juni werd deze ingreep opgeschort.

Een onderneming, een kmo, een zelfstandige, een beoefenaar van een vrij beroep die zijn betalingen niet meer uitvoert en van wie het krediet geschokt is (waarbij de banken geen krediet meer toekennen) gaat failliet. Deze faillietverklaring kan plaatsvinden op vraag van een schuldeiser, op vraag van het parket of op aangifte van het faillissement door het bedrijf zelf.

De dagvaarding in faillissement is een ultiem middel voor de schuldeiser om zijn debiteur tot betaling te dwingen. Betaalt de debiteur niet, dan is de kans groot dat de rechtbank het faillissement zal uitspreken, wat het einde van de onderneming betekent.

In het begin van de coronavirus greep de overheid in om bedrijven te beschermen tegen het faillissement. Het zogenaamde Koninklijk Besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis van 24 april 2020, beoogde de faillissementsprocedure niet te laten starten voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden.

Bevriezen faillissementsprocedure: concreet

  • worden deze ondernemingen beschermd tegen inbeslagnemingen;
  • kunnen zij niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf);
  • kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;
  • wordt de debiteur tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;
  • beslist de ondernemingsrechter of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

Dit “moratorium” gold tot 17 juni.

Dagvaarden in faillissement

Sinds 18 juni kunnen schuldeisers terug hun debiteur dagvaarden in faillissement wanneer aan de faillissementsvoorwaarden voldaan is. Wanneer de schuldenaar in staking van betaling is (facturen worden niet meer betaald) en de kredietwaardigheid van de schuldenaar is geschokt (de schuldenaar krijgt geen leningen of waarborgen meer van derden), dan kan de schuldeiser aan de rechtbank vragen om de schuldenaar failliet te verklaren en een curator aan te stellen.

Ook andere uitvoeringsmaatregelen zoals het leggen van beslag waren opgeschort, maar zijn nu weer mogelijk.

Share This