De positieve impact van een betaalplan op uw onbetaalde facturen

Apr 21, 2020 | In tijden van Covid19, Onbetaalde facturen

Wat is het nut van een betaalplan?

Betaalplannen zijn een ideaal middel om betaling te bekomen maar toch ook begrip te tonen voor uw klant.

Het hoeft weinig betoog dat door het coronavirus zelden zo veel debiteuren onder zo’n hoge druk hebben gestaan.

Betalingen worden zo lang mogelijk uitgesteld, excuses – al dan niet terecht – worden aangehaald om niet te moeten betalen. Dit dreigt een domino-effect te veroorzaken waarbij bedrijven zelf in betalingsmoeilijkheden komen omdat hun klanten niet betalen, vervolgens zelf hun leveranciers niet betalen, enz.

Begrip zal namelijk leiden tot meer bereidwilligheid bij uw klant om toch aan zijn betalingsplicht tegemoet te komen.

Een betaalplan garandeert u (minstens een deel) openstaande factuur binnen te halen.

Het is dan ook meer dan ooit belangrijk dat u alle middelen efficiënt aanwendt om betaling te bekomen. Daarbij mag u gerust begrip opbrengen voor de situatie van uw klant. Begrip zal namelijk leiden tot meer bereidwilligheid bij uw klant om toch aan zijn betalingsplicht tegemoet te komen.

Betaalplannen zijn een ideaal middel om betaling te bekomen maar toch ook begrip te tonen voor uw klant. Met de debiteur wordt afgesproken om de openstaande schuld niet in één keer, maar in verschillende keren af te betalen. Kleine betalingen zijn veel haalbaarder voor de debiteur die met dergelijk plan weet dat hij, mits naleving ervan, niet langer zal worden “lastig gevallen”. Als bedrijf garandeert het u (minstens een deel) van de openstaande factuur binnen te halen.

Cruciaal bij een belaatplan is een goede opvolging

Cruciaal bij het toekennen van afbetaalplannen is de opvolging ervan. Bij Lawcom beschikken wij over een gerobotiseerd betaalsysteem. Met de debiteur wordt een betaalplan afgesproken en digitaal ingevoerd. De debiteur ontvangt een exemplaar van dit afbetaalplan met daarop het exacte bedrag en de exacte data die moeten nageleefd worden.

het merendeel van de debiteurs leeft de afgesproken betalingstermijnen na

Ons systeem krijgt een melding telkens een deelbetaling niet is uitgevoerd, waarna de betrokken debiteur wordt aangesproken en aangemaand het afbetalingsplan na te leven. Daarbij komt de verwittiging dat wanneer het plan niet wordt nageleefd de totale schuld opeisbaar wordt. Het is onze ervaring dat het merendeel van de debiteurs de afgesproken betalingstermijnen naleven. Het duurt iets langer, maar een afbetaalplan heeft u daadwerkelijk zicht op algehele betaling.

Share This