Is alleen de bank en de fiscus bevoorrecht in een faillissement?

Feb 26, 2021 | Faillissement

Wie is er allemaal bevoorrecht bij een faillissement? Vaak wordt gezegd dat in het geval van faillissement alle gelden naar de fiscus of de bank gaan. Dat is niet helemaal waar.

De fiscus en de bank zijn inderdaad bevoorrechte schuldeisers en hebben daardoor de meeste kans om nog gelden te recupereren van hun debiteur wanneer deze failliet gaat. Maar dit is niet het gevolg van hun hoedanigheid als bank of fiscus, maar vloeit voort uit hun hoedanigheid van bevoorrechte schuldeiser.

Bevoorrechte schuldeisers bij een faillissement bepaald volgens wettelijke volgorde

Bij een faillissement zal de curator de bezittingen van de onderneming aanwenden om schuldeisers te betalen. De curator zal de rekeningen blokkeren, de machines verkopen en eventuele openstaande vorderingen innen. Vervolgens zal de curator overgaan tot de uitbetaling van openstaande schulden.

De curator doet deze uitbetaling echter niet zomaar willekeurig maar hanteert hiervoor een strikt wettelijk opgelegde volgorde. Hierdoor is het mogelijk dat sommige schuldeisers een volledige betaling van hun vordering krijgen, terwijl anderen slechts een deel ontvangen of zelfs met lege handen achterblijven.

 

Bank en fiscus meestal eerste in lijn

Over het algemeen maakt de curator een onderscheid tussen de bijzonder bevoorrechte schuldeisers, de algemeen bevoorrechte schuldeisers, de hypothecaire schuldeisers, de chirografaire of gewone schuldeisers en de achtergestelde schuldeisers. Pas nadien zal de curator de aandeelhouders vergoeden.

 

Ook de verhuurder is bevoorrechte schuldeiser

Het is zo dat de bank vaak een hypotheek zal hebben op het onroerend en zo bij voorrang zal worden uitbetaald bij de verkoop van dit onroerend goed. Maar niet alleen banken en de fiscus zijn bevoorrechte schuldeisers.

Zo heeft een verhuurder die nog achterstallige huur tegoed heeft, een voorrecht op de verkoop van de inboedel. Wanneer men een goed verkocht heeft en dit werd nog niet betaald, heeft de verkoper evenzeer een voorrecht op de opbrengsten van de verkoop van dat goed. Wie beslag heeft laten leggen creëert daarmee geen voorrecht. Hij zal niet bij voorrang worden uitbetaald met de opbrengst van de verkoop van dat goed, behalve voor de kosten die hij gemaakt heeft om dat beslag te leggen.

 

Een gouden tip: doe steeds aangift van uw schuldvordering

Ook al is er weinig hoop op uitbetaling, het loont om steeds aangifte te doen van uw schuldvordering in het faillissement van uw debiteur. U kan hiervoor beroep doen op Lawcom. Wij doen niet alleen de aangifte, wij onderzoeken tevens of uw schuldvordering bevoorrecht is en in voorkomend geval wordt de curator hierop gewezen.

Share This