Geen vervoersvergunningen = geen vervoersvergoeding?

Sep 15, 2021 | Incassobeheer, Wanbetalers

België is dankzij de centrale ligging en de aanwezige infrastructuur dé uitvalsbasis bij uitstek voor tal van transportondernemingen. Elke Transportfirma, gevestigd in België, is wettelijk verplicht houdster te zijn van een nationale of van een communautaire vervoersvergunning om met een transportvoertuig werkzaamheden of opdrachten te mogen verrichten.

Een vervoersvergunning

De wet regelt onder meer de toegang tot, en de uitoefening van het beroep van vervoersonderneming. Elke persoon die het beroep van vervoerder van goederen over de weg wil uitoefenen moet voldoen aan de voorwaarden inzake vestiging, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht.

Is dat zo, dan kan de transportfirma een aanvraag doen tot het bekomen van een vervoersvergunning. Ondernemingen die in België gevestigd zijn, zijn namelijk wettelijk verplicht houdster te zijn van een nationale of van een communautaire vergunning om met een transportvoertuig werkzaamheden of opdrachten te mogen verrichten.

 

Het belang van een vergunning

Het komt in de praktijk evenwel voor dat professionele transporteurs niet over de vereiste vervoersvergunning beschikken, maar toch opdrachten uitvoeren. In dat geval kan een opdrachtgever inroepen dat de vervoersovereenkomst tussen hen ongeldig is en beslissen om de vervoerder niet te betalen omwille van het gebrek aan vergunning.

Aan de andere kant komt het ook voor dat opdrachtgevers net op zoek gaan naar transporteurs zonder vergunning. Hen wordt de opdracht dan toevertrouwd, maar ze worden niet uitbetaald, verwijzende naar het feit dat ze geen vergunning hebben.

 

Wettelijke verplichtingen

Ook opdrachtgevers en andere tussenpersonen hebben wettelijke verplichtingen. Zij moeten namelijk voorafgaand aan het sluiten van de vervoersovereenkomst nagaan of de vervoersonderneming waarmee zij samenwerken, beschikt over een geldige vergunning.
Indien zij dat hebben nagelaten, zelfs door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, kunnen zij strafrechtelijk medeverantwoordelijk geacht worden wanneer zij doelbewust een transport zonder geldige vergunning hebben laten uitvoeren.

Aangezien beide partijen in zo’n geval enigszins boter op het hoofd hebben en de vervoerder of opdrachtgever niet steeds te kwader trouw is, bestaat in het recht de figuur van de vermogensverschuiving zonder oorzaak. Die kan als laatste redmiddel worden ingeroepen om alsnog de betaling van een vergoeding voor de volbrachte vervoersopdracht te rechtvaardigen.

Lawcom Advocaten en Incasso heeft al meerdere van dergelijke zaken behandeld. Indien u in aanraking bent gekomen met een soortgelijke case, aarzel dan niet om ons te contacteren voor advies.

 

Nuttige links

Het spreekt voor zich dat men er best alles aan doet om zich in de regel te stellen en alle wettelijke bepalingen na te leven.

Wilt u een aanvraag doen om een vervoersvergunning te verkrijgen, dan stuurt u hiervoor een ingevuld formulier “vergunning – aanvraag” naar het adres van de FOD Mobiliteit en Vervoer – Dienst Toegang tot het beroep en de markt – Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel.

Wilt u nagaan of een vervoerder over een vervoersvergunning beschikt? Dan kan dat eenvoudig worden nagegaan door een opzoeking via de zoekfunctie van de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Share This